Ani smrt diktátora Duvaliera, známého jako „Baby Doc“, nepřináší Haiťanům klid

Protesty při návratu „Baby Doca“ na Haiti, 18. ledna 2011 v Port-au-Prince. Autor fotografie Jean Jacques Augustin, copyright Demotix.

Protesty při návratu „Baby Doca“ na Haiti, 18. ledna 2011 v Port-au-Prince. Autor fotografie Jean Jacques Augustin, copyright Demotix.

4. října zemřel ve věku 63 let bývalý haitský diktátor Jean-Claude Duvalier, o týden později byl během soukromého obřadu pohřben. Ačkoli mnozí Haiťané dychtivě čekali na svět bez Duvaliera, který byl známý jako „Baby Doc“, jeho smrt je neobyčejně rozporuplnou událostí.

Jean-Claude Duvalier převzal v roce 1971 po svém otci, kterým byl François “Papa Doc” Duvalier, úřad prezidenta Haiti. V době otcovy smrti mu bylo jen 19 let a stal se tak údajně nejmladším prezidentem na světě. Ačkoli byl „Baby Doc“ považován za méně krutého než jeho otec, pokračoval v řadě represí. Za nejostudnější je možné považovat fakt, že nadále využíval polovojenskou skupinu Tonton Macoutes, aby silou potlačoval jakoukoli politickou opozici. Je odhadováno, že příslušníci Tonton Macoutes mají na svědomí smrt více než 60 000 Haiťanů.

„Baby Doc“ byl sesazen v rámci převratu v roce 1986 a uprchl do Francie se svou tehdejší ženou Michelle a alespoň 300 miliony amerických dolarů, které ukradl z haitské státní pokladny. Šlo tehdy samozřejmě o velkou částku, ale je obtížné docenit její obří rozměr v kontextu Haiti. Podle nedávné statistiky je tento ostrovní stát nejchudší zemí západní polokoule a 20. nejchudší zemí světa.

Po ničivém haitském zemětřesení z roku 2010 došlo ke kontroverznímu návratu “Baby Doca” z exilu. Navzdory obviněním z korupce a porušování lidských práv se soudní řízení nedostalo daleko a Duvalier zemřel jako svobodný muž. Byl mu ovšem upřen státní pohřeb – jde o malé vítězství těch, kteří doufali, že ho uvidí nést odpovědnost za spáchané zločiny.

Pierre Joel uveřejnil na Facebooku neúplný seznam obětí režimů obou Duvalierů během období 1957–1986 (ve francouzštině). Organizace Amnesty International publikovala video, ve kterém také vystupují oběti Duvalierova režimu:

Když se roznesla zpráva o smrti bývalého diktátora, promluvilo několik členů haitské diaspory, z nichž mnozí opustili Haiti kvůli pronásledování ze strany režimu, veřejně o svých pocitech z této události. Velvyslanec USA v Jihoafrické republice Patrick Gaspard, který se narodil haitským rodičům, ale žije v USA od svých tří let, napsal na Twitteru:

K Duvalierově smrti – myslím na pohled v očích své matky, když mluví o svém bratru Joelovi, který byl tímto diktátorem „zmizen“.

Někteří lidé na Twitteru upozornili, že Spojené státy americké Duvaliery i přes jejich agresivní postoj vůči domácím politickým oponentům pomáhaly udržet u moci.

USA Duvaliera silně podporovaly, protože držel drtivou většinu Haiťanů pod kontrolou. A byl to antikomunista.

Jiní kritizovali současného haitského prezidenta Michela Martellyho za napojení na Duvaliera a jeho stoupence:

Ale Martellyho mlčení o Duvalierových krutostech a dokonce vyjádření soustrasti jménem haitského lidu jsou nehorázné.

Jako Haiťané a jako lidé, kteří hájí spravedlnost, nesmíme připustit, aby nelegitimní Martellyho vláda utajovala Duvalierův děsivý odkaz.

Ačkoli nyní Duvalier odpočívá v zemi, někteří uživatelé Twitteru jsou nadále sklíčení z toho, kolik postav z temných dnů diktatury je dosud možné v zemi potkat:

Haiti: Nevyšší koncentrace pravicových zločinců byla na pohřbu J. C. Duvaliera v Saint-Louis de Gonzague.

Duvalierův pohřeb nám připomíná, že mnoho zločinců se dosud beztrestně potlouká po Haiti.

Dokud byli Duvalierovi naživu, nikdy za své zločiny nezaplatili. Skutečnost, že nebylo dosaženo spravedlnosti, zůstává pro mnohé Haiťany samozřejmě nadále trnem v oku. Někteří ovšem doufají v jiný druh spravedlnosti a hledají útěchu ve starém haitském rčení:

Haitští bratři – ve chvíli, kdy je diktátor Duvalier ukládán k věčnému odpočinku, vzpomeňte si na haitské rčení: „Krásný pohřeb nezaručuje nebe.“

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.