Kuba: Více peněz znamená více technologií, nehledě na reformy

Correos de Cuba, Cuban postal service kiosk. Photo by Victor Manuel via Flickr (CC BY 2.0)

Kubánská pošta, stánek s kubánskými poštovními službami. Autor fotografie: Victor Manuel, ze serveru Flickr (CC BY 2.0)

Prohlášení, kterým 17. prosince 2014 vlády Spojených států amerických a Kuby rozhodly po 56 letech vzájemného odcizení o obnovení diplomatických vztahů, vyvolalo radost, překvapení i nedůvěru u všech Kubánců po celém světě (a také určitou nevoli u některých lidí, kteří jsou napůl Kubánci, napůl Američané). Zatímco se projev prezidenta Obamy vysílal naživo (prostřednictvím oficiálních stránek Bílého domu), na přepis projevu Raúla Castra a jeho vložení na weby kubánských médií museli ti, co právě na Kubě nebyli, trpělivě čekat. Krátký projev kubánského velitele se naživo nevysílal z důvodu, že slabé internetové pokrytí Kuby by takovou zátěž nezvládlo. Alespoň doposud. 

Mezi tisíci otazníků, které se dnes vznášejí na internetu, v ulicích Miami, Havany i Washingtonu, vyvstává zejména otázka technologií. Co budou ohlášené změny znamenat v otázce přístupu k internetu a mobilním technologiím na Kubě? Teď ještě nic není zřejmé. Přesto je několik věcí, které se dají z toho, co oba lídři řekli nebo neřekli, vyvodit.

Více peněz, více technologií

Zatímco se obhájci ze západních zemí předhání v domněnkách, jak toto rozhodnutí ovlivní politiku a aktivity vlády ohledně internetu, může teď být nejkritičtější pozorovanou změnou dopad ekonomických reforem na oblast technologií na Kubě. S větším množstvím peněz si více Kubánců bude moci koupit mobilní telefony a služby. Neznamená to, že budou disponovat přístupem k internetu, jelikož 3G technologie má na ostrově nízké pokrytí. Přesto ale tato skutečnost urychlí změny, které se již dnes na Kubě dějí, a to právě rozšířením vzájemného propojení občanů skrze mobilní telefony. Víc než kdy dřív budou zprávy a informace, které se dosud předávaly jen ústně, kolovat rychleji a ve větším množství. Je také možné, že se rozrostou možnosti Kubánců komunikovat s přáteli a příbuznými v zahraničí. 

Dá se také očekávat vstup technologií a hardwaru na ostrov. Už teď na Kubě existuje velká poptávka po počítačích, mobilech, pevných discích a flashkách, které lze zakoupit jen těžko. Bez jakýchkoliv pochyb ulehčí ohlášené změny přístup k technologickým vymoženostem, které Kubáncům umožní zlepšit komunikaci a sdílení informací.

Navíc přístup ke kapitálu Kubáncům umožní přístup k internetu v hotelech a internetových kavárnách, jejichž poplatky za internet (pohybují se mezi 4,50 až 12 americkými dolary za hodinu) jsou nad možnosti většiny obyvatel. Nezvýší se tak jenom počet uživatelů internetu, ale také množství a rozmanitost digitálních médií na ostrově. Videa, hudba, zprávy i literatura pravidelně kolují na USB klíčích, mobilních aplikacích a dalších médiích určených k přenosu digitálních dat. Člověk s přístupem na internet stáhne video, uloží jej na USB a nahrávka tak putuje z ruky do ruky mezi jeho přáteli, kteří video zhlédnou, zkopírují a rozšíří mezi další přátele. Důležitost sítě lidí šířících informace z ruky do ruky, kterou bloger Orlando Luis Pardo nazval „Internet bez připojení“, by neměla být podceňována. 

Dvě země, dva právní systémy

Je těžké mnoho vyrozumět z toho, co se oba lídři pokusili říct, co se telekomunikační politiky týče. Obama uznal, že sankce Spojených států uvalené na zemi „znemožnily jejím obyvatelům přístup k technologiím, kterou mají v rukou lidé na celém světě“, a potvrdil: 

I’ve authorized increased telecommunications connections between the United States and Cuba. Businesses will be able to sell goods that enable Cubans to communicate with the United States and other countries.

Dal jsem svolení k navýšení telekomunikačních spojení mezi Spojenými státy a Kubou. Firmy budou schopné prodávat zboží, které umožní Kubáncům komunikovat se Spojenými státy a dalšími zeměmi. 

Tento slib, či spíš nejasný souhlas, vyvolává mnoho otázek. O jakých firmách mluví? O jakém zboží? V posledních letech telekomunikační společnosti jako Verizon a AT&T tlačily na odlehčení omezení ve svém odvětví ve snaze navázat vztahy s kubánskou vládou a od doby, co Obama přišel k moci, v těchto snahách postoupily. Přesto je tohle jenom jedna ze dvou překážek. Tou druhou je kubánská vláda, která v celé zemi prosazuje své požadavky a omezení směrem k zahraničním firmám, které se snaží prosadit na jejím teritoriu. 

Kromě několika výjimek mohou zahraniční společnosti uzavřít smlouvu s kubánskou vládu jenom za podmínky, pokud vládě popustí 51 procent svého majetku na ostrově. Znamená to tedy, že kubánská vláda má většinový podíl ve všech zahraničních společnostech. Je těžké si představit, že by se v tomhle Kubánci změnili. Obama v projevu naznačil, že by to mohlo být součástí vyjednávání. Jediné, co ale Raúl Castro k tématu poznamenal, bylo, že teď je na řadě Obama. Kubánský prezident nemluvil o změně technologické politiky nebo kubánské infrastruktury, jenom řekl, že „vyzývá Spojené státy, aby odstranily překážky, které brání v užívání telekomunikačních technologií“. 

Prozatím zůstává mnoho věci nejistých. Obama nemůže jednostranně odstranit politiku, která limituje kontakt a obchod s Kubou – jak oba lídři poukázali, embargo je zakotvené v legislativě, kterou může změnit jenom Kongres, a i když Obama podporuje postup obou zemí vpřed a zapomenutí vzájemných dědictví „kolonialismu a komunismu“, není jasné, jak to bude vypadat v praxi. Staré zvyky se lze odnaučit jen těžce a ani v digitální éře se důvěra nezískává rychleji než v roce 1961.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.