Makedonský aktivista ukončil hladovku za práva migrantů

V sobotu 20. června ukončil Suad Missini, aktivista a odborník v oblasti lidských práv, protestní šestidenní hladovku, která měla upozornit na nehumánní zacházení s migranty přecházejícími přes makedonské území. V souvislosti s hladovkou vydal Missini následující prohlášení:

While the effects of the changes of the Asylum Law are yet to be seen in practice, the conditions in the migrant center in Gazi Baba has not been improved. The refugees are still kept in the center which gains characteristics of a concentration camp, under impossible, inhuman and degrading conditions, out of the legal framework and international human rights standards which are part of the national legal system.

Authorities in Republic of Macedonia chose to remain deaf to the demands for solving of this problem by numerous international organizations and institutions. They act blind to the fact that the UN Committee Against Torture characterized the treatment of refugees in this center as torture and breach of the UN Convention Against Torture in its latest report. And all this while our country is a member of the UN Human Rights Council.

On the other hand, I'd like to stress that Macedonia, as member of Council of Europe (CoE), received a visit by the CoE Committee for Prevention of Torture, which included a visit to Gazi Baba center. This summer, the president of this committee Mikola Gnatovskij visited Macedonia and also talked to the authorities about this center, among other things. I emphasize that Macedonian authorities have still not issued approval for the report of this visit to be published.

Finally, two days before the start of the hunger strike, the Ombudsman of Republic of Macedonia presented the catastrophic situation and lawlessness that rule in this center.

Today, we can acknowledge that the public in Republic of Macedonia, as well as the international public and foreign media and organizations, are fully aware and informed about the problem with this center. These days, Gazi Baba center is an international topic. If the government decided that this catastrophic problem should not be a subject of immediate reaction and subsequent solution, then this definitely puts our country among those which openly and unscrupulously conduct torture, while the authorities are legitimized as institutions lead by persons which have no respect for human lives. The lives of hundreds of people detained within this center. And finally, about my life.

Therefore, on this day I end the hunger strike. Because the limits of health risks are already surpassed, and because the potentials of this strike are fulfilled.

My demands, which are demands by an enormous part of the public in Republic of Macedonia, are partially fulfilled.

My civic act was a drop which made waves, which, I sincerely hope, together with all the other efforts, will lead to solving of this problem which turns our country into an uncivilized space.

I am immensely grateful to the thousands who sincerely and unambiguously expressed their support, making this civil act as much theirs, as it was mine.

Změny v azylovém zákoně se projeví až za nějaký čas a centrum pro migranty Gazi Baba si na zlepšení podmínek ještě nějakou dobu počká. Uprchlíci jsou zde ubytováni v nelidských a ponižujících podmínkách, které připomínají koncentrační tábory a které se vymykají standardům mezinárodních lidskoprávních zákonů.

Makedonské úřady zcela ignorují apely mezinárodních organizací a institucí, jež je nabádají k okamžitému řešení situace. Nereagují ani na aktuální stanovisko Výboru proti mučení při OSN, které hodnotí zacházení s uprchlíky ve zmíněném centru jako týrání a porušování Úmluvy proti mučení. Tohle všechno se děje v době, kdy je naše země členem Rady OSN pro lidská práva.

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout fakt, že Makedonie, jakožto člen Rady Evropy, přijala návštěvu zástupců Výboru pro prevenci mučení. Ta zavítala i do centra Gazi Baba. Prezident výboru Mikola Gnatovskij navštívil Makedonii toto léto a s úřady o centru osobně hovořil. Musím však upozornit na to, že makedonské úřady dodnes neodsouhlasily zveřejnění hodnotící zprávu z této návštěvy.

Dva dny před zahájením hladovky se k situaci vyjádřil makedonský ombudsman a popsal katastrofální situaci a bezpráví, jež v tomto migrantském centru vládnou.

Dnes můžeme s jistotou říci, že je s problematickou situací v centru obeznámena jak makedonská, tak i zahraniční veřejnost, média i organizace. Situace v centru pro migranty Gazi Baba přerostla v mezinárodní téma. Pokud vláda dospěla k rozhodnutí, že tato otázka není hodna okamžité reakce a radikálního řešení, degraduje naši zemi na úroveň těch států, které se otevřeně a bez skrupulí podílejí na mučení a ve kterých jsou v čele zodpovědných institucí osoby postrádající respekt k lidskému životu, ke stovkám lidských životů v centru Gazi Baba i k životu mému.

Dnešním dnem ukončují protestní hladovku. Za prvé jsem se ocitl v bodě, kdy doba hladovění přestává být bezpečná pro mé zdraví, za druhé byl naplněn účel mého aktu.

Mé požadavky a potažmo požadavky enormní většiny obyvatel Makedonie byly částečně vyslyšeny.

Pevně věřím, že můj čin rozpoutal společně s dalšími aktivitami vlnu akcí vedoucích ke zdárnému konci a k vyřešení daného problému.

Rád bych touto cestou také poděkoval tisícům lidí, kteří mi vyjádřili upřímnou a nezištnou podporu a umocnili tak sílu mého občanského skutku.

Uživatelé Twitteru sdílejí fotografie, které unikly z centra Gazi Baba. Zachycují aktuální životní podmínky ubytovaných migrantů.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.