Jak vnímají přistěhovalci Francii v předvečer prezidentských voleb?

Snímek obrazovky filmu Dobrý rok s Russellem Crowem a Marion Cotillardovou

Podle INSEE představují přistěhovalci asi 8,8 % francouzské populace, což v roce 2013 činilo 5,8 milionů lidí. V tomtéž roce byl počet francouzských občanů žijících v cizině odhadnut na 3,5 milionu lidí. Čistá migrace ve Francii (rozdíl mezi počtem příchozích a počtem odchozích v dané zemi) zaznamenala tedy od roku 2006 významný pokles. Třebaže zvýšení izolacionismu (Brexit, volby v USA atd.) zpomalilo mezinárodní migraci, přistěhovalecká společenství představují v západních zemích stále významnou část populace.

Čistá migrace ve Francii mezi roky 2006 a 2013 klesla. Zdroj: Le Monde/ INSEE – volné dílo

Tato část francouzské populace pozoruje s ostražitostí nárůst nacionalistických nálad, jejichž hlavním symptomem je skutečnost, že Marine Le Pen je několik měsíců před prezidentskými volbami v čele předvolebních průzkumů. Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, jakož i vítězství stoupenců Brexitu ve Velké Británii posilují přesvědčení krajně pravicových francouzských politických stran, že okamžik převzetí moci je na dosah ruky.

Co by znamenalo vítězství krajní pravice pro přistěhovalce? Carine, kamerunská inženýrka žijící v Paříži, vysvětluje prostřednictvím e-mailu:

Za dva týdny musím jít na úřad prefektury, abych si vyřídila rezidentní kartu pro dlouhodobý pobyt. Doufám, že bude potvrzena ještě před volbami, protože pravidla se pak mohou velmi rychle měnit. Mnozí mí přátelé rovněž čekají na obnovení rezidentní karty a velmi se obávají o svou budoucnost.

Dánská studentka Iben je rovněž znepokojena ohledně případných dodatečných potíží při snaze splnit všechny byrokratické nároky. Domnívá se, že veškeré procedury jsou již nyní velice komplikované:

When I moved to Paris, I never adapted my expectations to the French way of doing bureaucracy. I kept believing it would be as efficient and transparent as it is in Northern Europe. I could have avoided so much stress if I realized sooner that it is not.

Když jsem se přestěhovala do Paříže, nikdy jsem nepřizpůsobila svá očekávání skutečnému fungování francouzské byrokracie. Vždy jsem se domnívala, že bude stejně efektivní a srozumitelná jako v Severní Evropě. Kdybych si dříve uvědomila, že tomu tak není, mohla jsem se vyhnout stresu.

Tento pocit úzkosti týkající se problémů při vyřizování administrativních záležitostí sdílí většina přistěhovalců. Průzkum portálu Paris21.tv ukazuje, že vztahy s byrokracií (sociální pojištění, telefon a daně) jsou právě pro tuto demografickou skupinu nevýznamnější příčinou stresu (viz níže uvedený graf).

Průzkum týkající se přistěhovalců, kteří mají bydliště ve Francii – Zdroj: Les echos 2 a Paris21Tv

Kdo jsou vlastně přistěhovalci, kteří v současnosti sídlí ve Francii?

Není žádným překvapením, že podle zprávy Ministerstva vnitra z roku 2012 sídlí nejvíce přistěhovalců v Paříži a v regionu Seine-Saint-Denis. Z celkových 5 milionů jich 307 000 žije v hlavním městě a 279 000 v regionu l’Île-de-France. O to více je překvapivá skutečnost, že z 230 000 přistěhovalců z roku 2012 jich 46 % pochází z Evropy, 30 % z Afriky, 14 % z Asie a 10 % z Ameriky a Oceánie. Tato data jsou v rozporu s myšlenkami prosazovanými ve Francii konzervativní pravicí.

Nedávná migrace do Francie podle kontinentů – poskytnuto INSEE, volné dílo

Jaký má tato populace pocit z dnešního života ve Francii?

Průzkum portálu Paris21.tv se pokoušel odpovědět i na tuto otázku. Zpětná vazba je spíše pozitivní, protože tři čtvrtiny z přistěhovalců jsou spokojeny se svým profesním životem. Stěžují si ovšem na „nedostatek vstřícnosti“ ze strany místní populace. Osm z deseti přistěhovalců považuje proto Francouze za „arogantní, nepřívětivé a nevelkorysé“. Mezilidské vztahy považují za „průměrné“ a nacházejí útěchu v jídle a kultuře.

Samantha Brick, anglická spisovatelka žijící v městě Lot v regionu Midi-Pyrénées, vysvětluje svůj pohled na věc:
My biggest regret is not realizing sooner how unfriendly French women could be. I've lived in France for over five years now and still don't count a single French woman as a girlfriend. Expat women out there, before you move to France, make sure there are plenty of other expat women in the area. Otherwise you could end up very lonely and isolated.

Nejvíce mě mrzí, že jsem si neuvědomila dříve, jak nepřátelské mohou být francouzské ženy. Žiji ve Francii déle než 5 let a ani jednu z nich nemohu považovat za přítelkyni. Vyzývám ženy, které se sem chtějí přestěhovat, aby se ujistili, že je v daném regionu velký počet přistěhovalců. Pokud by tomu tak nebylo, můžou velmi rychle skončit osamělé.

 Jiní přistěhovalci jsou pozitivnější. Bill vysvětluje, co ho přitahuje na životě ve Francii:
You get used to the holidays here, the 35-hour week, the conditions of work and the quality of life that makes it almost impossible to go somewhere else

Člověk si zde snadno zvykne na časté dny volna, třicetipětihodinový pracovní týden, dobré pracovní podmínky a vysokou kvalitu života. Díky tomu všemu je téměř nemožné chtít žít někde jinde.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.