Vidíte všechny ty jazyky nahoře? Překládáme zprávy Global Voices, abychom zpřístupnili občanskou žurnalistiku opravdu každému.

· červenec, 2015

Články – Aktuality – červenec, 2015

„Stereotypy o nikaragujských ženách se staly další formou násilí, kterou nikdo nereguluje“

Ve své eseji publikované v alternativním médiu Conexiones se Katya Najlis zabývá problematikou obtěžování nikaragujských žen na ulicích. V textu jsou uvedeny četné příklady a úvahy týkající se obhajoby práv latinskoamerických žen na to, aby se mohly volně pohybovat po ulicích. Nebezpečí, která je znepokojují, jsou podporována společenskými konvencemi, v nichž je stále zachovaná společenská nerovnost:

Los estereotipos hacia la mujer nicaragüense se convierten en otro método de violencia que nadie regula. El machismo asume el cuerpo de la mujer como un objeto público. El uso de imágenes sexistas contribuye a esta realidad, violentándola de forma implícita y posicionándola como un objeto. […] Lamentablemente, algunas mujeres hemos llegado a pensar que es “normal” o que “por nuestra culpa” somos víctimas de este tipo de abuso, y es que los acosadores aprovechan las unidades de transporte –sobre todo las rutas–, para ofendernos sexualmente.

Stereotypy o nikaragujských ženách se staly další formou násilí, kterou nikdo nereguluje. Machismus pokládá ženské tělo za předmět veřejného vlastnictví. Užíváním sexistických vyobrazení se k tomu přispívá, a tak se implicitně užívá násilí oproti ženám a z jejich těl se stávají předměty. […] Bohužel si některé z nás žen začaly myslet, že to je „normální“ nebo že je „naše vina“, že jsme oběťmi tohoto typu zneužívání. Přitom násilníci zneužívají dopravní prostředky – především linkové –, aby nás sexuálně obtěžovali.

Přednáška guatemalské politoložky o populismu vzbudila na internetu velký zájem

Guatemalská politoložka Gloria Álvarez dosáhla s videem, ve kterém vysvětluje fungování populismu, půl miliónu zhlédnutí jen za o něco více než deset dní (300 tisíc na Youtube, přes 100 tisíc na Facebooku), píše server Libertad y Progreso (Svoboda a pokrok).

Ve videu zazní:

Populismus se snaží rozbořit instituce, přepsat ústavu, změnit zákony a kromě toho omezit osobní svobody a ekonomickou aktivitu obyvatel. […] Pomocí každého projevu se populista snaží dostat do společnosti nenávist a dosáhnout toho, že se do něho lidé zamilují, odpustí mu všechny krádeže a korupční chování, protože to vše populista údajně dělá ve jménu lidu a jakákoli věc, co se nepovede, bude vždy vinou „nepřátelských skupin“. […] Populismus má natolik rád chudé lidi, že jejich počet znásobuje.

Není to poprvé, co tato guatemalská politoložka zaznamenala větší pozornost na sociálních sítích. Již v roce 2014 dosáhla její přednáška před Iberoamerickým parlamentem mladých ve španělské Zaragoze více než 600 tisíc zhlédnutí a podle zpravodajských serverů se rozšířila po celém světě.

Skupina, ke která tato politoložka patří, Movimiento Cívico Nacional (Občanské národní hnutí), se na své webové stránce definuje jako „občanská nezisková asociace, která podporuje zodpovědné, informované a aktivní občanské zapojení do národní politiky a její pomocí také obnovu naší politické třídy a záchranu institucí naší republiky (Guatemaly)“.

Je povoleno mluvit o potratu v metru?

V kolumbijském městě Medellín si obyvatelé kladou otázku, jestli metro je tím pravým místem, kde by se mělo hovořit o potratu. Ptají se proto, že se ve vozech městské veřejné dopravy objevují reklamní plakáty kampaně #ladecisiónestuya („to rozhodnutí je tvoje“). Uživatel Jaime Andrés (@JAIM3_ANDR3S) sdílel tento plakát:

Kampaň organizuje nezisková společnost, která nabízí služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a jejíž heslo zní: „398 000 potratů nemělo být nelegálních“.

Na twitterových stránkách #Abortonoesculturametro („potrat není součástí kultury v metru“), které se odvolávají na soubor norem řídících metro v Medellínu (tzv. „Kultura Metro“), se obyvatelé tohoto města vyjadřují pro a proti potratu. Stejně tak vyjadřují své názory týkající se využití reklamních ploch městské veřejné dopravy k umístění informačních materiálů, které v současnosti vídáme.

Peruánské ministerstvo školství schvaluje abecedy 24 původních jazyků

 Žáci mateřské školy. Komunita Asháninků v Pamaquiari. Foto na Flickeru uživatele Global Humanitaria (CC BY-NC-ND 2.0).

Žáci mateřské školy. Komunita Asháninků v Pamaquiari. Foto uživatele Global Humanitaria na Flickeru (CC BY-NC-ND 2.0).

Peruánské ministerstvo školství úředně schválilo abecedy 24 původních jazyků. Ty jsou výsledkem odborné práce prováděné ministerstvem ve spolupráci s původními národy, na jejich formě se obě skupiny shodly. Díky jejich vzniku bude možné původní jazyky užívat a zachovávat nejen ve verbální, ale také v písemné podobě.

24 nových abeced tak má být užíváno veřejnými subjekty, když se budou chtít písemně obrátit na tyto etnické skupiny, v souladu se zákonem 29735, který upravuje užití, zachování, rozvoj, obnovení, podporu a šíření původních jazyků v Peru.
[…]
Tímto způsobem se dává najevo respekt k právům dětí a dospívajících na získání vzdělání v jejich rodných jazycích. Je dokázáno, že takto se naučí více, protože se cítí motivovanější, posiluje se jejich sebevědomí a respektuje jejich kulturní identita.

Jak už tomu bývá, novinka se rozezněla na Twitteru:

Ministerstvo školství úředně schvaluje abecedy 24 původních jazyků. Užívat se budou všemi veřejnými subjekty.

Peru schvaluje 24 původních abeced.

Papež František v Latinské Americe: „Ideologie končí špatně, nejsou užitečné“

Papež František kritizuje ideologie.

Papež František završil svou osmidenní cestu po Jižní Americe, během které sloužil několik mší ve třech zemích – Ekvádoru, Bolívii a Paraguayi. Jeho poselství se týkalo míru a nejpotřebnějších.

Také žádal „čistou hru a vyvarování se korupce“.

Jeden z nejpolitičtějších projevů své cesty ovšem pronesl až k jejímu závěru – v sobotu 11. července ve venezuelském městě La Asunción. Během něho řekl:

Ideologie končí špatně, nejsou užitečné. Ideologie mají buď neúplný, nemocný, nebo špatný vztah k lidu. Ideologie neuznávají lid. V minulém století skočily ideologie diktaturami, myslely za lid, nenechaly ho myslet samostatně.