· duben, 2015

Články – Aktuality – duben, 2015

„Praní plen během dospívání“ – znepokojivě vysoký počet těhotných dospívajících dívek ve Venezuele

Desireé Lozano, která bloguje na serveru Voces Visibles (Viditelné hlasy), upozorňuje na příliš častá těhotenství mladých venezuelských dívek – každá čtvrtá těhotná žena je adolescentka – a na to, že chybí odpovídající veřejná politika, která by se tímto problémem zabývala a zmírnila jeho následky. Venezuelské statistiky těhotenství mladistvých jsou nejvyšší v rámci Jižní Ameriky a drží se na prvním místě již dva roky.

Jedním z problémů přímo navázaných na těhotenství dospívajících je úmrtnost matek. V tomto ohledu cituje Desireé venezuelskou poslankyni Dinorah Figueru, předsedkyni Komise pro rodinu ve venezuelském parlamentu, která poukazuje na odpovědnost státu při prevenci:

Jedním z následků je skutečnost, že dospívající matky ztrácí příležitost rozvíjet se z profesního hlediska a přijmou jakoukoli práci, aby měly nějaký zdroj příjmů. Z tohoto důvodu musí stát spustit osvětovou kampaň, aby mohlo být předcházeno těhotenství dospívajících.

Stejně tak těhotenství dospívajících dívek přispívá k prohlubování dalšího trendu, chudoby žen. Navíc jsou mladé matky vystaveny nadprůměrným rizikům ze zdravotního hlediska. Ve svém článku autorka shromáždila zajímavá svědectví různých specialistů, která poskytují na tuto problematiku široký pohled.

Celý příspěvek si můžete přečíst zde. Desireé Lozano i Voces Visibles můžete sledovat na Twitteru.

Tento článek byl součástí 49. blogového pondělí na Global Voices (#LunesDeBlogsGV) z 13. dubna 2015.

Vývoj kolumbijského mírového procesu

15. dubna zaútočila jednotka Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) na pěší oddíl kolumbijské armády v departamentu Cauca a porušila tak klid zbraní, který tato povstalecká skupina jednostranně vyhlásila v prosinci 2014.

Při útoku přišlo o život 11 vojáků a dva partyzáni, 20 vojáků bylo zraněno. Od započetí mírových rozhovorů v roce 2012 jde o útok s nejvyšším počtem obětí.

Podle agentury Anncol skupina FARC argumentuje, že útok měl ve skutečnosti obranný charakter, protože byl veden ve stavu vojenského obležení.

V odpověď na tento incident nařídil kolumbijský prezident Juan Manuel Santos obnovení náletů na tábory skupiny FARC, které byly 10. března pozastaveny.

Navzdory vývoji událostí ohlásili zástupci organizace FARC v pondělí z kubánské Havany, kde probíhají mírové rozhovory, že jednostranný klid zbraní vyhlášený v prosinci bude nadále udržován. FARC trvá na tom, že mírové vyjednávání s kolumbijskou vládou musí pokračovat.

Bývalý kolumbijský viceprezident Humberto de la Calle, hlavní vládní vyjednavač, prohlásil, že z jeho pohledu organizace FARC „porušila“ útokem a zabitím 11 vojáků svůj slib, Bogota bude ale pokračovat ve vyjednávání a nadále se snažit o ukončení ozbrojeného konfliktu.

Tica Font, ředitelka organizace Instituto Catalán Internacional por la Paz (Katalánský mezinárodní institut pro mír) a členka Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Delàsovo centrum mírových studií), uvedla na blogu Crónicas Insumisas:

Kolumbijská společnost nemůže dovolit, aby události jako tato zničily naděje na budoucnost v míru, nemůže dovolit, aby ti, kteří nechtějí mír, dosáhli svého.

Mapování kambodžských územních koncesí

Smlouvy na pozemky poskytnuté v Kambodži zahraničním firmám. Zelená barva představuje vietnamské podniky, červená čínské, žlutá malajské. Obrázek od skupiny Licadho.

Územní koncese poskytnuté v Kambodži zahraničním firmám. Zelená barva představuje vietnamské podniky, červená čínské, žlutá malajské. Obrázek od skupiny Licadho.

Licadho, kambodžská skupina za lidská práva, vydala soupis územních koncesí, které za poslední roky uzavřela místní vláda. Tato skupina naléhavě žádá, aby úřady uveřejnily všechny záznamy o smlouvách týkajících se pozemků, které byly uzavřeny s domácími i zahraničními podniky. Podle aktivistů bylo mnoho koncesí vydáno na úkor drobných zemědělců, kteří byli poté ze svých vesnic vystěhováni.

Mapování socioekonomických podmínek ve Vietnamu

vietnam_world_bankSvětová banka spustila projekt mapVIETNAM, interaktivní mapu, která zobrazuje různé socioekonomické ukazatele Vietnamu, například míru chudoby, zaměstnanost a dostupnost elektřiny. Obrázek výše ukazuje počet domácností, které mají na den k dispozici méně než dva dolary. Na mapě vidíme, že míra chudoby je nejvyšší v severní a střední oblasti země.