Proč Argentinci shromažďují peníze, aby bojovali s chudobou v Německu?

Podle místní vlády má Argentina vykazovat nižší úroveň chudoby než evropské země – takové, jako je třeba Německo. Proto se někteří Argentinci rozhodli zareagovat vzorovou solidaritou vůči evropským zemím a zorganizovali sbírku na Facebooku, ke které se připojily tisíce osob:

Událost na Facebooku – „Sbírka pro boj s chudobou v Německu“. Tato kampaň je kritikou mylné interpretace statistiky o podílu obyvatel žijících v chudobě, podle které je Německo znevýhodněnější zemí než Argentina.

Tato fiktivní sbírka je ironickou odpovědí na prohlášení šéfa vládního kabinetu a kandidáta na guvernéra provincie Buenos Aires Aníbala Fernándeze, který během rozhovoru v rádiu uvedl, že díky vládě dosáhla Argentina nižšího indexu chudoby než právě Německo.

Toto kontroverzní prohlášení bylo učiněno s cílem potvrdit slova argentinské prezidentky Cristiny Fernández de Kirchner, která prohlásila, že argentinský index chudoby nepřesahuje 5 procent.

„Sbírka“ pro boj proti chudobě v Německu překonala očekávání organizátora známého na sociálních sítích jako @elincontinente („ten, co se neovládá“), který nepředpokládal takový příliv příznivců ani mediální ohlas.

Už jsem unavený z buržoazního způsobu života. Pojedu žít do Německa, abych mohl pomáhat těm, kteří to potřebují více.

Prezidentka prohlásila, že organizace pověřená zjišťováním míry chudoby v Argentině, Národní institut pro statistiku a sčítání lidu (INDEC), došla k míře chudoby přibližně ve výši 5 procent – tato data se dosud na webové stránce organizace INDEC neobjevila –, naproti tomu německý statistický úřad, který se věnuje těmto otázkám, mluví o 20,3 % osob ohrožených nebo postižených chudobou a vyloučením ze společnosti. To ovšem neznamená, že by Argentina překonala evropské země z hlediska společenské inkluze.

Podstata tohoto nedorozumění spočívá v rozdílných metodách používaných pro měření chudoby. V Argentině počítá organizace INDEC „absolutní chudobu“, tj. podíl obyvatel, jejichž příjmy nepostačují na základní spotřební koš, který zahrnuje vybrané potraviny a služby. V Německu se měří „relativní chudoba“, která vyjadřuje podíl obyvatel, jejichž příjmy jsou nižší než 60 % a 50 % průměrného příjmu. Průměrný německý příjem je 1500 euro měsíčně, proto leží mez rizika chudoby při příjmu 900 euro a hranice chudoby u 750 euro. Proto bylo v Německu v prosinci 2014 podle oficiálních dat 16,2 miliónů osob (20,3 %) považováno za ohrožené chudobou.

Ačkoli podle Ekonomické komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (CEPAL) došlo v Argentině ke zlepšení z hlediska snížení míry chudoby, srovnání různě definovaných indexů chudoby může vést pouze k chybné analýze. Sporné srovnání mezi oběma zeměmi vyvolalo na Twitteru řadu reakcí, které oscilují mezi ironií, humorem a rozhořčením:

Aníbal Fernández „Chudoba je v Argentině menší než v Německu“, jak skvělý herec!

Dvě země žádají o naléhavé setkání s Cristinou [Fernández de Kirchner], aby jim poradila, jak snížit indexy chudoby pod 5 %. Německo – 10,3 %, Švýcarsko – 10,7 %.

Chudoba je jedním z nejzávažnějších témat naší země. Porovnávat nás s Německem vypadá jako vtip.

„Říkáš nám, že máme menší chudobu než Německo?“ „Ale ano,“ odpovídá Fernández Aníbal s ledovým klidem.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.